KONTAKT

SPAWANIE PLASTIKÓW I KONSTRUKCJI
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

inż. KRYSTIAN KNAPA

kom: +48 888 504 508

krystianknapa@gmail.com

BIURO: ul. Ludwisarska 39, Piła
ul. Graniczna 6, Dobrzyca

Ze względu na charakter pracy proszę o kontakt telefoniczny przed przyjazdem.