CONTACT

WELDING OF PLASTIC
AND PLASTIC CONSTRUCTIONS

inż. KRYSTIAN KNAPA

+48 888 504 508

krystianknapa@gmail.com

ul. Ludwisarska 39, Piła
ul. Graniczna 6, Dobrzyca